Waarom inzichtin pijn?

Omdat chronische pijn een probleem is dat in grote mate onderschat wordt, en omdat er hulpmiddelen bestaan om de beleving positief te beïnvloeden.
inzichtin biedt patiënten workshops, coaching en therapie, zoals de inzichtin Pijn – Zelfhypnose Workshop. Voor hypnotherapeuten geven wij de inzichtin Pijn Masterclass.

Ga direct naar:


 

Informatie over chronische pijn

Bestaat chronische pijn?

Volgens dit artikel in De Morgen ervaart maar liefst 25% van de Belgen chronische pijn, en in Nederland gaat het om 2.2 miljoen volwassenen, volgens de Dutch Pain Society. Wereldwijd gaat het naar schatting om 1 miljard mensen, volgens dit artikel in Knack.

Toch zal de chronische pijn door derden vaak niet serieus genomen worden, omdat er geen aanwijsbare oorzaak gevonden kan worden. De realiteit is echter: pijn is subjectief en wordt enkel waargenomen door de persoon zelf.

De economische realiteit van chronische pijn?

Volgende een recente inschatting kost chronische pijn bijna 12 miljard euro per jaar waarvan 1.6 miljard de medische kosten zijn. Meer dan 80% (of meer dan 10 miljard euro) zijn maatschappelijke kosten. In Nederland loopt het bedrag voor de maatschappelijke kosten op tot 20 miljard euro per jaar.

Chronische pijn kost daarmee evenveel als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten samen.

Wat is chronische pijn?

Het is niet de bedoeling om hier een uitgebreid overzicht van de verschillende types chronische pijn op te noemen. Vandaar dat we ons beperken tot een gangbare definitie van chronische pijn.

Volgens de International Association for the Study of Pain is chronische pijn:

Pijn die onbeperkt aanhoudt, en die langer duurt dan de gewone duur van de acute ziekte, dit is 3-6 maanden na het initieel letsel.

Wat is ‘de beleving’ van chronische pijn?

De beleving van chronische pijn is hoe jij, de patiënt, de pijn ervaart. De beleving heeft dus geen verband met de oorzaak, maar is enkel het ervaringsaspect van de pijn.

Daar chronische pijn vaak geen aantoonbare medische oorzaak heeft, of de oorzaak schijnbaar reeds lang afwezig is, is de beleving van chronische pijn het meest tastbare en enige element waaraan gewerkt kan worden.

Wat is de sociale impact van chronische pijn?

De sociale impact van chronische pijn is enorm hoog om verschillende redenen:

  • de financiële kosten
  • het geïsoleerd raken van werk, vrienden en familie
  • de secundaire impact die tot depressies en andere aandoeningen kan leiden
  • door de omgeving niet begrepen worden


 

Waarom helpt…

Waarom helpt ontspanning bij chronische pijn?

Een van de aspecten van chronische pijn is dat het alomvattend aanwezig is. Daardoor wordt het moeilijker en moeilijker om een moment van rust te vinden, waarbij de beleving van de chronische pijn tijdelijk op de achtergrond verdwijnt.

Het is daarom dat een eerste belangrijke stap gezet wordt op het moment dat die momenten van ontspanning terugkeren. Het is onbelangrijk hoe lang of hoe vaak. Wat telt is het feit dat de realisatie aantoont dat periodes zonder chronische pijn mogelijk zijn.

Het is die realisatie die de eerste aanzet is tot het systematisch opbouwen van positieve resultaten.

Waarom helpt hypnose bij chronische pijn?

Hypnose staat je toe om wakend te dromen, waardoor het enorme potentieel van het onderbewuste vrijkomt.

Net zoals je tijdens je slaap droomt om de ervaringen van die dag te verwerken, creëert hypnose een toestand die erg overeenkomt met dromen.

Een aantal typische kenmerken die waargenomen worden tijdens het dromen zijn: ongevoelig zijn voor pijn, haast onbeweeglijk zijn, het onmogelijke wordt mogelijk (een voorbeeld is vliegen) en de Rapid Eye Movement (REM).

Al deze kenmerken zijn eveneens aanwezig tijdens hypnose, een wonderbaarlijk gegeven.

Eveneens is het zo dat dromen een manier zijn om nieuwe zaken te leren en te verwerken. Op een gelijkaardige manier kan hypnose helpen om gewoontes wijzigen en nieuwe dingen te leren.

Waarom helpt zelfhypnose bij chronische pijn?

Zelfhypnose staat je toe om zelf controle te verwerven over je chronische pijn waardoor een langdurig positief effect gerealiseerd wordt.

Omdat het eenvoudiger is om zelfhypnose aan te leren onder begeleiding, is het best eerst de ervaring van ontspanning en hypnose te creëren, om vervolgens de technieken van zelfhypnose aan te leren.

Een andere aanpak kan erin bestaan iemand te vinden die dagelijks hulp kan bieden bij de oefeningen. Dit zorgt niet alleen voor een heel effectieve aanpak, maar geeft ook een enorme voldoening aan de helpende persoon.

Het belangrijkste is dat zelfhypnose of begeleide hypnose een essentiële stap is om blijvende resultaten te behalen.

 

De inzichtin manier om de beleving van chronische pijn aan te pakken

Yves Gazin:

“Tijdens mijn opleiding als hypnotiseur werd het al snel duidelijk dat hypnose een enorm positieve impact heeft op de beleving van chronische pijn. Alleen al het gevoel van ontspanning dat hypnose teweegbrengt vermindert de pijn.

Er is een enorme verscheidenheid aan technieken om de beleving van chronische pijn positief te beïnvloeden en mijn doel is dan ook om:

 • de kennis verspreiden om zelf, of gesteund door een naaste, chronische pijn aan te pakken
 • ontspanning/hypnose en zelfhypnose als hulp bij chronische pijn verder te ontwikkelen
 • ontspanning/hypnose als een behandeling van chronische pijn te laten erkennen”

Een bijkomend hulpmiddel

De aanpak van de beleving van chronische pijn zoals voorgesteld op deze website is geen zaligmakend alternatief voor de bestaande therapieën, maar een aanvullende, complementaire aanpak.

Het uitgangspunt is een bestaande diagnose van chronische pijn met een vastgelegde behandeling, waarbij de hier voorgestelde aanpak zich specifiek richt op de beleving van de pijn, met als doel de beleving van de chronische pijn positief te beïnvloeden.

Met de juiste instelling kan deze aanpak een enorm positieve invloed hebben op de beleving van de chronische pijn, zonder de ambitie te hebben een wondermiddel te zijn.

Een stap voor stap aanpak

De aanpak die hier voorgesteld wordt, is een systematische aanpak, die stap voor stap werkt.

Een eerste stap bepaalt of de hier voorgestelde aanpak voor jou van toepassing is en succesvol kan zijn. Vervolgens definiëren we in de tweede stap de verwachtingen, doelstelling en plan van aanpak. De derde stap voert het plan uit waarbij constant bijgestuurd wordt op basis van een schriftelijke evaluatie.

Het resultaat is een systeem dat op een georganiseerde manier vooruitgang boekt.

Stap 1 – Kennismaking

Tijdens deze stap evalueren we jouw persoonlijke uitdaging. Eveneens wordt gebruik gemaakt van een aantal simpele oefeningen om een beeld te krijgen van het soort aanpak dat het beste resultaat zal geven. Elke aanpak is anders voor elke persoon.

Een belangrijk aspect is de bereidheid om zelf mee te werken en de beschikbaarheid van iemand in de directe omgeving om de vereiste technieken te helpen toepassen.

Vervolgens wordt in onderling overleg besloten of de aanpak wel of niet verder wordt gezet. Alle partijen moeten zich volledig comfortabel voelen alvorens verder te gaan.

Stap 2 – Verwachtingen, doelstelling en plan van aanpak

Nu begint het echte werk, waarbij drie belangrijke elementen worden vastgelegd: verwachtingen, doelstelling en plan van aanpak.

De verwachtingen verwoorden wat gewenst is, mogelijk of niet, en worden vervolgens getoetst aan wat realistisch is.
Wanneer de verwachtingen realistisch en dus haalbaar zijn, worden de overeenkomstige doelstellingen verwoordt: wat moet gerealiseerd worden om aan de verwachting te voldoen.

Op basis van de doelstellingen wordt dan een plan van aanpak vastgelegd. Dit omvat de te gebruiken technieken, de frequentie, de betrokken personen en alle andere aspecten die bij een bepaalde techniek horen.

Stap 3 – Uitvoering en terugkoppeling

Op basis van het vastgelegde plan start vervolgens de uitvoering. Het vastleggen van de resultaten van elke techniek en de evaluatie van de doelstelling vindt plaats in de periode tussen twee sessies.

Bij het begin van elke sessie worden deze notities besproken en afhankelijk van de resultaten kunnen verwachtingen, doelstellingen en plan van aanpak bijgestuurd worden. De meest succesvolle strategie bestaat erin om verder te gaan met wat werkt, en voor wat niet werkt een alternatief te zoeken.

Het resultaat is een zelfcorrigerende aanpak waarbij de bijsturing gebeurt op basis van de onmiddellijke feedback van de patiënt.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op, en ontdek hoe wij je kunnen helpen.